Loading...
Yritys 2018-06-27T22:51:34+00:00

Yritys

PRT-Forest on 1968 toimintansa aloittanut, mekaaniseen puunjalostukseen erikoistunut konserni, jonka pääomistajana on teollisuusneuvos Veijo Sydänmetsän perhe. Konsernin toimialoja ovat puutaloteollisuus, valmistaloteollisuus, hirsitaloteollisuus, kalusteteollisuus, ikkuna- ja oviteollisuus sekä sahateollisuus. Konsernin emoyhtiö PRT-Forest Oy on konsernin hallintoyhtiö. Liiketoiminta on organisoitu seitsemälle tytäryhtiölle, joilla on tehdasteollisuutta neljällä eri paikkakunnalla.

Rakenne

Pudasjärvellä sijaitseva Kontiotuote Oy valmistaa hirsirakenteisia loma-asuntoja sekä omakotitaloja. Jukkatalo Oy:n päätuotteita ovat elementtirakenteiset omakotitalot ja sen toimipaikkana on Pyhäntä. Lappli-talot Oy sijaitsee Torniossa ja sen pääliiketoimintaa on yksilöllisten omakotitaloelementtien valmistus.  Mellano Oy valmistaa Lapinlahdella kiintokalusteiden komponentteja alan teollisuudelle. Pyhännällä Piklas Oy valmistaa ikkunoita ja ovia. PRT-Wood Oy:n sahaustoiminta Pyhännällä keskeytettiin keväällä 2017. Pyhännän rakennustuote Oy:n liiketoimintaa on rakennuskomponenttien tuottaminen ammattirakentajille.

Tunnusluvut 2017

0 M€
Liikevaihto
0 M€
Käyttökate
0 M€
Liikevoitto
0 M€
Vienti
0 M€
Investoinnit
0 %
Liikevaihdon kasvu
0 %
Sijoitetun pääoman tuottoaste
0 %
Omavaraisuusaste
0
Henkilöstö

Lataukset

PRT-Forest Vuosikertomus 2017

PRT-Forest Oy yhtiöjärjestys

1968
Veijo Sydänmetsä nimitettiin toimitusjohtajaksi 2.2.1968, sama päivä, jona Pyhännän Rakennustuote merkittiin kaupparekisteriin. Toiminta käynnistyy loma-asuntojen valmistuksella Kirkkoniemen teollisuusalueella Pyhännällä.

1970
Ensimmäiset omakotitalot toimitettiin.

1972
Omakotitaloista päätuote, nimeksi Jukka-talot.

1973
Sahateollisuusyhtiö Viiskasi Oy perustettiin tytäryhtiöksi turvaamaan raaka-aineen saantia.

1975
Pyhännän Einestuote Oy tulee tytäryhtiöksi osakepääoman korotuksella.

1976
Rakennuskartio Oy perustetaan rakennusurakointia harjoittavaksi tytäryhtiöksi.

1981
Pyhännän Einestuote Oy myytiin Oy Gustav Paulig Ab:lle.

1981
Viiskasi Oy fuusioitiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ön.

1981
Leiviskänkankaan teollisuusalueen rakentaminen Pyhännällä alkoi.

1982
Rakennuskartio Oy myytiin toimivalle johdolle.

1982
Ostettiin hirsirakenteita valmistava Kontiotuote Oy Pudasjärveltä.

1985
Uusi pienelementtitehdas rakennettiin Pyhännälle.

1986
Uusi saha rakennettiin Pyhännälle.

1989
Ostettiin Nordbergin sahan käyttöomaisuus Pyhäjärveltä.

1989
Liimapuutehdas ja suurelementtitehdas rakennettiin Pyhännälle.

1992
Mellano Oy aloitti toimintansa Lapinlahdella ostamalla Mellamino Oy:n oviliiketoiminnan ja käyttöomaisuuden.

1994
Ostettiin Lappli-Talot Oy Torniosta.

1998
Taloteollisuus yhtiöitettiin Pyhännän Rakennustuote Oy:ksi ja sahateollisuus sekä liimapuuteollisuus PRT-Wood Oy:ksi. Emoyhtiön uudeksi nimeksi otettiin PRT-Forest Oy.

2000
Ostettiin Kaluste Nuorikko Ky:n liiketoiminta ja käyttöomaisuus Pieksämäeltä ja fuusioitiin se Mellano Oy:ön.

2004
PRT-Wood Oy:ön kuulunut liimapuuteollisuus yhtiöitettiin PRT-Lami Oy:ksi.

2005
Pyhännän Rakennustuote Oy:ön kuuluva ikkunateollisuus yhtiöitettiin Piklas Oy:ksi.

2009
Pyhännän Rakennustuote Oy osti Jokeri Talot Oy:n Vieremältä.

2012
PRT-Lami Oy:n liimapuuliiketoiminta lakkautettiin ja yhtiö fuusioitiin Pyhännän Rakennustuote Oy:hyn.

2013
Jokeri Talot Oy:n valmistaloliiketoiminta Vieremällä lopetettiin.

2014
Pyhännän Rakennustuote vaihtoi nimensä Jukkatalo Oy:ksi. Uusi Pyhännän Rakennustuote Oy aloitti ammattilaisliiketoiminnan.

2015
Mellano keskitti toimintansa Lapinlahdelle. Lappli-Talot sulki Tornion talotehtaansa.

2016
Pyhännän Rakennustuote Oy osti Hartolan tehtaan. Päätös PRT-Wood Oy:n saha- ja jatkojalostusliiketoiminnan lopettamisesta.

2017
Lappli-Talot käynnisti tuotantotoiminnan Torniossa uudelleen. PRT-Wood Oy sahaustoiminnan lopettaminen Pyhännällä keväällä 2017. Kontio Hus AB perustettiin kesällä 2017.

2018
Pyhännän Rakennustuote Oy myi Hartolan tehtaan.

PRT-Forest Oy • Leiviskäntie 2 • 92930 Pyhäntä
020 770 7000 • www.prt-forest.fi • Y-tunnus 0189227-4