PRT-Forest Yritystarina Konsernirakenne Tunnusluvut Esitteet Yhteystiedot Extranet

Pyhännän Rakennustuote Oy
Lappli-Talot Oy
Kontiotuote Oy
Mellano Oy
Piklas Oy
PRT-Wood Oy
Pyhännän Rakennustuote Oy
PRT-Forest Oy

 

Yritys muuttuu – arvot säilyvät

PRT-Forest Oy, eli silloinen Pyhännän Rakennustuote Oy, perustettiin vuonna 1967 Pyhännän kunnan teollistamislautakunnan toimesta. Tavoitteena oli luoda teollisia työpaikkoja väestökadosta kärsivälle pienelle maaseutupaikkakunnalle. Kun nuorena vasta valittuna toimitusjohtajana tulin 2.2.1968 käynnistämään perustetun yrityksen liiketoimintaa, otin toki selvää mitä yrityksen perustaneet tahot odottivat yritykseltä. Vastaus oli yksiselitteinen: uusia työpaikkoja. Koska vain kasvava liiketoiminta voi luoda uusia työtilaisuuksia, niin yrityksen erääksi leimaa-antavaksi perusarvoksi muodostui kasvuhakuinen tavoitteellisuus.

Liiketoiminta käynnistettiin elementtirakenteisten loma-asuntojen valmistuksella. Alkuvuosina liiketoiminnan laajuus oli vaatimatonta, ensimmäisen toimintavuoden lopussa henkilökuntaa oli 9 henkeä. Myöhemmin mukaan tulivat myös työmaaparakit ja vuonna 1972 myös omakotitalot. Taustalla liiketoiminnan laajentamisessa uusiin tuotteisiin oli liiketoiminnan kasvutavoitteet. Loma-asuntotuotanto ei antanut yksinään riittäviä kasvumahdollisuuksia.

Yritykselle oli näin muodostunut useita eri liiketoiminta-alueita, joista taloteollisuus näytti lupaavasti kasvavalta toimialalta. Kun hajanaisen liiketoiminnan järkeistäminen tuli ajankohtaiseksi vuonna 1974, yrityksessä luovuttiin loma-asunto- ja parakkituotannosta ja päätettiin keskittyä pelkästään omakotitaloihin. Näin uskottiin parhaiten päästävän liiketoiminnassa riittävään tehokkuuteen ja nopeampaan kasvuun.

Puutaloteollisuus nykymuotoisena toimialana syntyi samoihin aikoihin kun yhtiö lähti toimialalle mukaan. Se pääsi näin mukaan kasvavalle toimialalle. 1970-luvun jälkipuoliskolla ja 1980-luvulla tapahtunut yrityksen liiketoiminnan voimakas kasvu mahdollistui toimialan kasvun myötä. Omaksutun yrityskulttuurin mukaisesti tämä kasvu onnistuttiin hyödyntämään.

Loma-asunnot tulivat uudelleen mukaan, kun Pudasjärveläinen Kontiotuote Oy liitettiin konserniin vuonna 1982. Myöhemmin konsernirakenne monipuolistui edelleen, kun siihen vuonna 1992 liitettiin Mellano Oy sekä kaksi vuotta myöhemmin Lappli-talot Oy. Vuonna 1998 Pyhännän Rakennustuote Oy:n taloteollisuus ja sahateollisuus yhtiöitettiin omiksi yhtiöikseen. Tällöin taloteollisuusyhtiön nimeksi otettiin Jukka-talojen valmistajana tunnettu Pyhännän Rakennustuote Oy ja sahateollisuutta harjoittavan yhtiön nimeksi otettiin kansainvälisen liiketoiminnan vuoksi PRT-Wood Oy. Holdingyhtiöksi muodostunut emoyhtiö otti nykyiseksi nimeksensä PRT-Forest Oy. Myöhemmin on vielä yhtiöitetty osana sahateollisuutta ollut liimapuuteollisuus PRT-Lami Oy:ksi sekä osana taloteollisuutta ollut ikkunateollisuus Piklas Oy:ksi. Konserni laajeni valmistalotoimintaan vuonna 2009, kun Pyhnnn Rakennustuote osti Vieremlisen Jokeri Talot Oy:n osakekannan.

Vaikka PRT-Forest toimii tänä päivänä monilla muillakin paikkakunnilla kuin Pyhännällä ja nykyaikaisena puutuotekonsernina harjoittaa liiketoimintaa maailmanlaajuisesti, ei sen arvomaailma ole syntyajoista muuttunut. Ehkä näkemys arvojen säilymisen tärkeydestä on pikemminkin aikojen kuluessa vahvistunut.

Tuloksellisuus on toki jokaisen yrityksen itsestään selvä perusarvo. Ilman tuloksellisuutta ei yritys voi kasvaa eikä tarjota turvallisia työtilaisuuksia. Ilman tuloksellisuutta ei myöskään omistus saa vastinetta omistukselleen. Mutta yrityksen olemassaololle täytyy olla muitakin perusteita kuin pelkästään omistuksen arvon kasvattaminen. Sen on luotava hyvinvointia kotiseudulleen tarjoamalla turvallisia ja viihtyisiä työpaikkoja. Sen on tunnettava vastuunsa henkilökuntaansa, kotiseutuaan ja luontoa kohtaan. Sen on oltava luotettava Työnantaja. Sen on oltava luotettava yhteistyökumppani ja sen on annettava asiakkailleen sen mitä lupaa.

Näiden arvojen varaan konsernin liiketoimintaa on turvallista kasvattaa.

Veijo Sydänmetsä
Teollisuusneuvos